+358 (0)9 6689 650

first.lastname@rehnco.com

Olof Rehn

ASIANAJAJA, VARATUOMARI, OSAKAS

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1987. Tulin varatuomariksi vuonna 1988 ja olen siitä lähtien toiminut asianajoalalla.

Ammatissa olen edustanut päämiehiä lukuisissa siviiliprosesseissa ja välimiesmenettelyissä, etupäässä työoikeudellisissa, kauppa- ja sopimusoikeudellisissa, yhtiöoikeudelli-sissa ja vahingonkorvausasioissa sekä muutamassa talousrikosasiassa.

Hoidan säännöllisesti pesänselvittäjä- ja pesänjakajatoimeksiantoja sekä olen toiminut useiden osakeyhtiöiden ja säätiöiden hallituksen jäsenenä, selvitysmiehenä, konkurssipesien pesänhoitajana sekä sivuliikkeiden edustajana Suomessa.

Noin puolet laaja-alaisesta praktiikastani käsittää yksityishenkilöiden toimeksiantoja siviilioikeuden, perintö- ja aviovarallisuus-, työoikeuden sekä vero-oikeuden alalta. Toinen puoli koostuu yritysten yhtiö-, sopimus-, työ- sekä vero-oikeudellisista toimeksiannoista.

− ylioppilas Gymnasiet Grankulla Samskola 1980
− oikeustieteen kandidaatti 1987 Helsingin yliopisto
− varatuomari 1988
− asianajaja 1991

Ruotsi: Äidinkieli Suomi:
Työkieli Englanti:
Työkieli Saksa: Auttavasti

− tuomioistuinharjoittelu 1987-1988 Paraisten tuomiokunta
− vt. käräjätuomari helmi-toukokuu 1988 Paraisten tuomiokunta
− vs. kihlakunnantuomari maaliskuu 1988 Paraisten tuomiokunta
− avustava lakimies Asianajotoimisto Peltonen, Örndahl, Ruokonen & Itäinen 1988-1992 sekä Asianajotoimisto Bardy & Boström 1992-1993
− Asianajotoimisto Olof Rehn Oy:n, von Konow & Rehn Oy:n sekä Reims & Co Oy:n osakas 1994-2002
− Asianajotoimisto Rehn & Co Oy:n osakas 2002- Luottamustoimia, mm.
− Juristklubben Codexin hallituksen jäsen 1982
− Nylands nationin hallituksen puheenjohtaja 1983
− HYY:n hallituksen jäsen 1983
− Espoon oikeusapulautakunta 1985-1989
− Suomen Lainopillisen yhdistyksen sihteeri 1994-1997
− Asianajajaliiton valvontalautakunnan varajäsen, jäsen ja varapuheenjohtaja 2005-2008
− Asianajajaliiton hallituksen varajäsen 2010

− Läkemedelsskador och skäliga biverkningar. JFT 6/1987, s. 513-539
− Är skyddet för köparen inom handeln med bilar på avbetalning reglerat på ett tillfreds¬ställande sätt, särskilt i förhållande till finansieringsbolaget? JFT 1/1994, s. 68-77

− Handbok i vardagsjuridik. Schildts 1998 (toinen painos Thomas Forssin kanssa)
− Arv, gåva och skatt. Schildts 2008 − Perintö, lahja ja verotus. Schildts 2008

Puh. (+358 9) 6689 6565
Fax. (+358 9) 6689 6510
e-mail:olof.rehn@rehnco.com

Mikael Hagman

LAWYER

Master of Laws, graduated from University of Helsinki 2013. Trained on the bench 2015. Licensed Legal Counsel.

Puh: +358 9 6689 6589
e-mail: mikael.hagman@rehnco.com

Christina Tähtinen

ASSISTANT

Puh: +358 9 6689 6570
e-mail: christina.tahtinen@rehnco.com

Eva Schauman

LAWYER

By appointment only